Obchodní podmínky - Aqalogy Underwear


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Článek I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího Aqalogy Company s r.o., Piešťanská 2, Košice, 04011, IČ 52369625 (dále jen "prodávající) a kupujícího (dále jen" kupující) při koupi zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího www.aqalogy. cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím elektronického obchodu na www.aqalogy.cz.
 3. Elektronickou objednávkou se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který musí obsahovat následující údaje:
  1. Identifikaci kupujícího - tj jméno a příjmení, bydliště, kontakt (e-mailovou adresu)
  2. Velikost objednaného zboží
  3. Množství objednaného zboží
  4. Adresu místa dodání zboží
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je její pravdivé a úplné vyplnění.
 5. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
 6. Odesláním elektronické objednávky kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky, taktéž i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na internetové stránce.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

Článek II. Dodací podmínky

1. Za dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím.
2. Objednané zboží zasíláme nejpozději do 24 hodin ode dne potvrzení Vaší objednávky.
3. Expediční náklady:
Pozor! Časově limitovaná akce - poštovné zdarma na všechny objednávky!

Podmínky po vypršení akce:

  1. Za doručení zboží Českou poštou si společnost / prodejce / účtuje sazbu 119 Kč. Poštovné ZDARMA je zákazníkovi poskytnuto při všech objednávkách v hodnotě nad 1000 Kč. Pokud je objednané zboží skladem bude Vám doručen do 1-2 pracovních dnů.
  2. Za doručení zboží kurýrní schválené společností PPL si společnost / prodejce / účtuje sazbu 119 Kč. Poštovné ZDARMA je zákazníkovi poskytnuto při všech objednávkách v hodnotě nad 1000 Kč. Pokud je objednané zboží skladem bude Vám doručen do 1-2 pracovních dnů.
 1. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši - 119 Kč.

Článek III. Platební podmínky

1. Po uskutečnění objednávky bude na Váš e-mail zasláno potvrzení objednávky. Daňový doklad - fakturu Vám zašleme spolu s objednaným zbožím.
2. Platbu je možné uskutečnit dobírkou, přes Paypal a bankovním převodem.
3. Při platbách na dobírku platíte za zboží až při jeho přebírání.
4. Při platbách na účet objednávky expedujeme po obdržení potvrzení o úhradě plné částky, což je hned po provedení platby.
5. Ceny uvedené na stránkách elektronického obchodu jsou uvedeny bez DPH.

Článek IV. Záruka a reklamace

 1. Na dodávané zboží je poskytována záruka 24 měsíců.
 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po jeho převzetí) a informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 3. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží.
 4. Práva a povinnosti kupujícího se ve věcech neupravených těmito podmínkami řídí dle Občanského zákoníku.
 5. Reklamaci zboží si může kupující uplatnit odesláním na adresu prodávajícího:
  Aqalogy Company s.r.o.
  Piešťanská 2
  040 01 Košice
  Slovenská republika
 6. Při údržbě a používání zboží je kupující povinen se řídit návodem k použití, který je součástí dodávaného zboží. Ze záruky jsou vyjmuty vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávným zacházením, používáním nebo ošetřováním výrobku.
 7. Při reklamaci se použije následující postup:
  1. Kupující je povinen poškozené zboží zaslat prodávajícímu v originálním balení na naši kontaktní adresu uvedenou v Článku IV. Záruka a reklamace bod č. 5 těchto podmínek.
  2. Poštovné za původní dodávku se nevrací.
  3. Pokud kupující při přebírání zboží zjistí, že obal dodaného zboží je poškozen, není povinen zboží převzít.
  4. Pokud se kupující rozhodne zboží i přes poškození obalu převzít, je povinen toto převzetí potvrdit zaměstnanci České pošty a.s. až po zkontrolování zboží.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci, pokud uvedené podmínky nebude považovat za splněné.

Článek V. Výměna zboží

 1. Pokud Vám výrobek nevyhovuje svou velikostí, bude Vám zaslán na výměnu výrobek jiné velikosti.
 2. V případě, že výměnu požaduje třetí osoba (například obdarovaný) o této výměně, bude vyrozuměn i kupující, který daný zboží objednal a zaplatil.
 3. Postup při výměně:
  1. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu výrobek mechanicky nepoškozené, čisté, v originálním balení na naši kontaktní adresu uvedenou v Článku IV. Záruka a reklamace bod č. 5 těchto podmínek.
  2. Vyměněné zboží neposílejte na dobírku, ale doporučeně (potvrzení o odeslání).
 4. Za výměnu je prodávající oprávněn účtovat poštovné a balné ve výši 89 Kč.
 5. Doklad / potvrzení o zaslání zboží je kupující povinen uschovat.Objednané výrobky (kalhotky, tanga,) je kupující povinen zkoušet na spodní prádlo!
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu zboží, pokud uvedené podmínky nebudou splněny.

Článek VI. Vrácení zboží a vrácení peněz

 1. Podle § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (dále jen "zákon"), ve znění pozdějších předpisů je spotřebitel oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby. O odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícího informovat písemně a to formou e-mailu nebo dopisem. Při nákupu na www.aqalogy.cz je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Musí však být splněna podmínka, že zboží nesmí být užíván a nošen.
 2. Pokud prodávající splnil informační povinnosti podle § 10 zákona dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnosti, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
 3. Pokud prodávající nesplní informační povinnosti podle § 10 ani dodatečně, spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.
 4. Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 5. Zakoupené zboží je možné vrátit až do 60 dnů od doručení.
 6. Za každý vrácené zboží prodávající vrátí peníze převodem na účet kupujícího do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 7. V případě vrácení zboží třetí osobou (např obdarovaným) prodávající vrátí kupní cenu zboží na účet kupujícího.
 8. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat prodávajícímu výrobek na naši kontaktní adresu uvedenou v Článku IV. Záruka a reklamace bod č. 5 těchto podmínek, podle postupu uvedeného v bodech 3 a 5 článku V. těchto podmínek.

Článek VII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující projevuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky zboží a zúčtování plateb podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů objednávkou zboží na www.aqalogy.cz. Kupující zároveň odpovídá za pravdivost a správnost uvedených osobních údajů.
 2. Prodávající je oprávněn uchovávat osobní údaje kupujícího po dobu 2 let od poslední uskutečněné objednávky. Na žádost kupujícího prodávající neprodleně zajistí vymazání osobních údajů z jeho databáze.
 3. Tyto podmínky jsou platné od 1.07.2011


Prodávající si vyhrazuje změnu obchodních podmínek.


has been added to your wishlist.

Continue shopping My wishlists